Disclaimer

Wij hebben aan alle pagina's van deze website de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd is of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Definities
Website: www.welkomophetwater.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Organisatie: HISWA Vereniging de bevoegde uitgever van de webpagina;

Artikel 1
De organisatie van Welkom op het water aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van onze website.

Artikel 2
HISWA Vereniging geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Artikel 3
HISWA Vereniging biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Artikel 4
HISWA Vereniging verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

Artikel 5
HISWA Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

Artikel 6
De websites waar Welkom op het water naar verwijst, controleren wij geregeld op de betrouwbaarheid van informatie. Welkom op het water kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website. Het downloaden van beeldmateriaal of overige content valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. HISWA Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor content gedownload door de gebruiker. 

Artikel 7
​HISWA Vereniging werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. HISWA Vereniging zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. HISWA Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Artikel 8
Welkom op het water is een beschermd handelsmerk van HISWA Vereniging. Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij HISWA Vereniging.