Wij verzamelen persoonsgegevens

HISWA-RECRON is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. HISWA-RECRON verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze zelf via de campagne Welkom op het water aan HISWA-RECRON verstrekt. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Leeftijd
- Woonplaats
- Postcode
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze websites

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hiswarecron.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
HISWA-RECRON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
​- Verloten van prijzen
​- Contact
​- Optimaliseren van jouw bezoek

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
HISWA-RECRON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de genoemde doelen te realiseren. Bovendien kan je jezelf altijd bij ons uitschrijven.

Wij delen de gegevens niet met anderen
HISWA-RECRON verstrekt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies en vergelijkbare technieken
HISW-RECRON gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren voor jou. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijden het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HISWA-RECRON. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking of overdraging sturen naar info@hiswarecron.nl.

Beveiliging van jouw gegevens
HISWA-RECRON neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hiswarecron.nl.

Meer informatie
Voor vragen, opmerkingen, suggesties of anderszins kan je contact opnemen met info@hiswarecron.nl.